सोसियल मिडिया अपरेटर(नेपाल)

Application deadline date has been passed for this Job.
Contract
 • Post Date: 2019-10-01
 • Career Level Others
 • Offerd Salary ¥2 - ¥4 Million
 • Experience Less than 1 Year
 • Number of employee 3
 • Gender Required Both
 • INDUSTRY IT
 • Qualification Diploma
 • Working Hour 9:00 to 18:00
Job Description

घरमै बसेर काम गर्ने अवसर !!


काम : सोसियल मिडिया अपरेटर
स्थान : नेपाल
तलब : ५०,००० बाट सुरु तथा अन्य सुबिधा
संख्या : ३ जना
योग्यता : अंगेजी बिजिनेस लेबल ,कम्प्युटरमा ज्ञान भएको ,जापानी भाषा लेख्न तथा बोल्न सक्ने लाई बिशेष ग्राह्यताको


 • → Facebook लगाएतको सोसल मेडिया पेज नियमित Update गर्ने
 • → इमेलहरुको नियमित Reply गर्ने
 • → कम्पनीको कामहरुको नियमित पोष्ट गर्ने

घर मै बसेर काम गर्न सकिने